FAQ

Mistä terveydelle haitallista säteilyä voi tulla?

​​Jotkin säteilyn lähteet voidaan sulkea tai niiden läheisyydestä voi poistua. Perussääntönä on esimerkiksi sammuttaa wifi kun sille ei ole käyttöä, sekä laittaa puhelin pois päältä tai lentokonetilaan yöksi tai kun sitä ei käytetä. Lisäksi on suositeltavaa käyttää hands-free kuuloketta tai kaiutinta. Nykyään on kuitenkin kasvava määrä 24/7 yötä-päivää säteilyä lähettäviä kohteita, joilta suojautumiseen tarvitaan muita keinoja.

 

Yleisimmät säteilyn lähteet:

1.  Matkapuhelintukiasemat (4G, 5G)

2.  Kodin laitteet kuten Wifi lähettimet (usein monia laitteita samanaikaisesti, electrosmog)

3.  Älypuhelimet

4.  Korkeajännitteiset voimajohdot

 
 
Mikä määrä säteilyä on haitallista ?

 

Säteilyarvoista löytyy monenlaista tietoa. Valitettavan usein taloudelliset intressit saattavat vääristää tuloksia, niiden tulkintaa ja julkaisemista. Yksi luotettavimmista ja laajimmin lainatuista tieteellisistä tutkimuksista on nk 'Bioinitiative Report 2012':  https://bioinitiative.org/


Säteilyn haitallisten vaikutusten osalta merkittävää on säteilyn voimakkuus ja kesto. Yleinen säteilyltä suojautumisen keino on suojata makuuhuoneet säteilyltä, jolloin vuorokaudesta suuri osa ollaan säteilyvapaassa tilassa. Yöllä ei myöskään usein ole tarvetta käyttää älylaitteita, jolloin on turha altistaa itseään ja perhettä haitalliselle säteilylle. Ohessa Rakennusbiologian Instituutin julkaisema kaavio makuuhuoneiden säteilyarvojen osalta. Ihmisen biologiaan muutoksia aiheuttava säteily alkaa 3 - 6 µW/m2 arvoista ylöspäin. Lähellä tukiasemia sijaitsevien asuntojen sisältä on mitattu jopa yli 2.000 µW/m2 lukemia:

 

 
 
Eikö viranomaiset kuten Säteilyturvakeskus huolehdi turvallisista raja-arvoista? 

 

Mainittakoon että maailmanlaajuisesti sadat kunnat, kaupungit ja jotkin maat (mm. Sveitsi) ovat keskeyttäneet 5G:n käyttöönoton kunnes saadaan selvityksiä säteilyn terveysvaikutuksista:  https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/

 

Säteilyn haitallisista vaikutuksista tehtyjä tutkimuksia löytyy paljon. Annamme puheenvuoron säteilyalan tutkija Tohtori Mikko Ahoselle, joka kuvaa säteilyn vaikutuksia sekä Säteilyturvakeskuksen toimintaa:

http://mikkoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273776-5g-teknologian-esittely-ymparisto-ja-terveysriskit

http://mikkoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252313-lasten-terveyden-vaarantavat-virheet-sateilyturvakeskuksen-toiminnassa

Ohessa yli 200 tutkijan kansainvälinen vetoomus pysäyttää 5G johtuen sen terveysriskeistä: 5G Appeal

Amerikkalainen tutkija, Dr. Martin Pall, luennoi Suomessa säteilyn terveysvaikutuksista:
https://www.youtube.com/watch?v=T3v13VsfwPE

Säteilysuojatekstiileistä ja RF suojauksesta tehtyä tutkimusaineistoa ja patentteja:
https://scholar.google.fi/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=shielding+clothing+radiofrequency&btnG=
 

Lääkärilehti: Matkapuhelinsäteilystä on syystä huolestua https://www.laakarilehti.fi/ajassa/keskustelua/matkapuhelinsateilysta-on-syyta-huolestua/?public=1b56f0909ba1237827920e633c4ba9d6&utm_source=facebook&fbclid=IwAR077Qc1OlOZ4aLWk7TY2pylNvKLXowlstTB6rqx3lJNpwkEFmz35x9Xnfk

 

Laaja tietopaketti aiheesta: Tietoa ympäristömme sähkömagneettisen säteilyn terveysriskeistä ja suojautumisesta: http://www.sahkoailmassa.fi/images/stories/Sahkoa_ilmassa.pdf

Senaattori Blumenthal keskustelee 5G:n terveysvaikutuksista telealan edustajien kanssa USA:n senaatissa. Telealan edustajat vahvistavat että heidän tietämyksen mukaan teleala ei ole käyttänyt rahaa tieteelliseen tutkimukseen 5G:n vaikutuksista ihmisen biologiaan.

https://www.youtube.com/watch?v=vZ5soLrvXFg

Miten Silvercell 5G säteilysuojavaatteiden suojaus toimii ?
 

Hopea on yksi parhaiten sähköä johtavista materiaaleista kts.: fi.wikipedia.org/wiki/Hopea Se luo erittäin tehokkaan suojan ulkoisten sähkömagneettisten kenttien (EMF) estämiseksi. Ulkoinen sähköinen säteily saa aikaan hopeakerroksen sähkövarausten jakautumisen siten, että ne poistavat kentän vaikutuksen hopeakerroksen (EMF-vaatteiden) sisällä. Tätä kutsutaan Faradayn häkiksi 

kts.: fi.wikipedia.org/wiki/Faradayn_h%C3%A4kki  Sitä on yleisesti käytetty suojaamaan herkkiä elektronisia laitteita (esim. RF-vastaanottimia) ulkoisilta radiotaajuushäiriöiltä (RFI). Kun ulkoinen sähkökenttä kohdistetaan hopeakerrokseen, hopeassa olevat elektronit siirtyvät hopean ulkokerroksen puolelle antaen sille negatiivisen varauksen, kun taas ytimien jäljellä oleva tasapainottumaton varaus antaa sisäpuolelle positiivisen varauksen. Nämä indusoidut varaukset luovat vastakkaisen sähkökentän, joka poistaa ulkoisen sähkökentän vaikutuksen. 

Rakennusbiologian_suositusarvot_säteilyl
säteily-mikä-on-vaarallinen-määrä-sisäti
92521970_224227098919301_509523666808917

SilverCell 5G säteilysuojavaatteiden kokotaulukko

Silvercell kokotaulukko.jpg

Toimittaja Vehkoon täynnä virheitä oleva artikkeli säteilysuojauksesta, sekä hänen kanssa käyty kirjeenvaihto.

Toimittaja Vehkoo soitti perjantaina iltapäivällä ja vaati saada juttuunsa heti puhelinhaastatteluna vastaukset. Tunnemme YLE:n toimintatavat ja etiikan puutteen, joten halusimme kysymykset kirjallisesti. Vehkoon seuraava vaatimus oli saada iltaan mennessä vastaukset. Saimme kysymykset ja deadline oli muuttunut maanantaille.

 

Emme saaneet juuri lainkaan kantojamme juttuun, saatikka lukea sitä varmistaaksemme asiasisällön kuten ehdotimme. Vehkoon jutussa on lukuisia harhaanjohtavia tarkoitushakuisia virheitä joita vaadimme Yleä korjaamaan.

 

Jos jotain hyvää jutusta hakee niin haastatellut säteilyalan asiantuntijat vahvistavat että säteilysuojaus toimii ja on ollut pitkään käytössä eri yhteyksissä.

 

Ohessa pdf -taltiointi sähköpostikirjeenvaihdosta toimittajan kanssa sekä taltiointi Vehkoon jutusta siinä kunnossa kun se pvm 2.6.2020 oli.

Tiesitkö että esim Youtuben käyttö nostaa älypuhelimen säteilyarvoja.

Normaali puhelimen säteilyarvot kun Youtube tai muu vastaava online sovellus on päällä > 19.730 µW/m2. Mikäli haluat suojata kehosi tältä säteilyltä, hyvä vaihtoehto on pitää esim. säteilysuojahupparia, T-paitaa, tai toppia jolloin puhelimen säteily ei pääse kehoon.

Kännykän säteilymäärät.jpg